V oblasti silniční dopravy Vám nabízíme:

Přeprava plachtovými, skříňovými nebo chladícími kamiony po silnici 
v exportu i importu v rámci celé Evropy

Do tohoto druhu přepravy patří rovněž přepravy:
Kusových zásilek

Těžkých a nadrozměrných zásilek

Kombinované přepravy

Přímé přepravy "Haus/Haus"